Detta är Tankesmedjan för
Embreus Psykoterapi och Handledning

Titta in här då och då

Tankesmedjan hos Embreus Psykoterapi och Handledning

Här kommer jag att skriva om sånt jag funderar över runt psykoterapi och handledning samt närliggande ämnen, t.ex forskning, evidens mm

Om forskning om Psykoterapi

Bruce Wampold har skrivit och debatterat mycket om vad det är som gör att psykoterapi fungerar och hjälper folk. Här är ett videoklipp där han mycket kortfattat svarar på frågan om vad som gör att psykoterapi fungerar. Ljudkvalitén är inte den bästa och jag rekommenderar dig att klicka på kugghjulet när du startat videon och sen klicka på undertexter.

Wampold hävdar att alla psykoterapeutiska metoder som bygger på en gedigen kunskapsgrund och ett strukturerat arbetssätt får helt jämförbara resultat. Det är alltså inte så att vissa metoder är överlägset bättre än andra. Tvärtom – de får jämförbara resultat. Så vad är det då som gör att psykoterapi fungerar? Jo, Wampold har identifierat tre viktiga faktorer:
– att terapeuten kan skapa en fungerande samarbetsallians med klienten
– att terapeuten och klienten är överens om målet för terapin
– att terapeuten och klienten är överens om arbetssättet och att terapeuten kan vara flexibel utifrån klientens feedback.

Spelar metoden ingen roll alls? Jo – och här kommer den fjärde viktiga faktorn in:
– terapeutfaktorn. En terapeut som brinner för den metod han är utbildad i, som är nyfiken och strävar efter att utvecklas, har handledning och studerar psykoterapi för att kunna integrera nya kunskaper i sin praktik – den terapeuten är sannolikt en skicklig terapeut som hjälper sina klienter.

Add an overline text

Add a short & sweet headline

By default, this panel is concealed and appears when the user clicks on the section title. Input relevant information about its title using paragraphs or bullet points. Accordions can enhance the user experience when utilized effectively. They allow users to choose what they want to read and disregard the rest. Accordions are often utilized for frequently asked questions (FAQs).

By default, this panel is concealed and appears when the user clicks on the section title. Input relevant information about its title using paragraphs or bullet points. Accordions can enhance the user experience when utilized effectively. They allow users to choose what they want to read and disregard the rest. Accordions are often utilized for frequently asked questions (FAQs).

By default, this panel is concealed and appears when the user clicks on the section title. Input relevant information about its title using paragraphs or bullet points. Accordions can enhance the user experience when utilized effectively. They allow users to choose what they want to read and disregard the rest. Accordions are often utilized for frequently asked questions (FAQs).

By default, this panel is concealed and appears when the user clicks on the section title. Input relevant information about its title using paragraphs or bullet points. Accordions can enhance the user experience when utilized effectively. They allow users to choose what they want to read and disregard the rest. Accordions are often utilized for frequently asked questions (FAQs).

By default, this panel is concealed and appears when the user clicks on the section title. Input relevant information about its title using paragraphs or bullet points. Accordions can enhance the user experience when utilized effectively. They allow users to choose what they want to read and disregard the rest. Accordions are often utilized for frequently asked questions (FAQs).

Add an overline text
Call To Action
Add an overline text
Call To Action