Psykoterapi – Samtalsterapi

Embreus Psykoterapi och Handledning
Embreus Psykoterapi och Handledning

Embreus Psykoterapi och Handledning erbjuder:

Psykoterapi för dig själv – individualterapi

De vanligaste orsakerna till att personer söker själva till mig är ångest, depressivitet, Fobier, relationsproblem som du vill arbeta med själv, trauma eller olika former livskriser. Det kan vara sorg eller separationer eller en känsla av att hamnat helt fel i livet.

I vårt första samtal berättar du förstås vad det är som bekymrar dig och hur det kommer till uttryck. Jag kanske vill höra lite om dina livserfarenheter, din familjebakgrund, din nuvarande situation. Vi pratar också om vad som fungerar bra i ditt liv och vi utforskar dina styrkor. En av de viktigaste frågorna för mig är vad du önskar ska bli annorlunda i ditt liv som våra samtal skulle kunna bidra till. Ditt svar på den frågan utforskar jag noga då jag vill höra hur den förändringen skulle kunna märkas i ditt liv i din vardag, i dina tankar och i dina känslor när du har uppnått den.

Jag är en lyhörd, reflekterande och bekräftande terapeut. Med min erfarenhet och kompetens som psykoterapeut kan jag hjälpa dig att ”skriva om” den bild du har av dig själv, dina svårigheter och ge dig nya infallsvinklar som stärker den förmåga som jag är övertygad om att du besitter i att hitta lösningar på det som bekymrar dig. Det kan också bli aktuellt att prata om vad du behöver ”öva på”. Med detta sagt, tänker jag ändå ofta på följande uttryck: ”Du är expert på ditt liv – jag är expert på psykoterapeutiska samtal”.

Parsamtal

De vanligaste orsakerna till att ett par söker psykoterapi handlar ofta om kommunikationssvårigheter, om tillitsbrist orsakat av otrohet, kärleken har börjat sina eller att det är mycket bråk, konflikter och ev våld. Det kan också bero på att en i paret har en egen problematik som påverkar relationen och partnern negativt.

Jag hjälper er att börja lyssna mer på varandra, jag försöker hjälpa er att se de mönster ni har hamnat i och att utforska med var och en vad det är för förändring som skulle behöva nås och vilka lösningar på bekymren som skulle hjälpa er att nå dit. Jag tänker att alla har ansvar för sina val, sina handlingar och förändring kräver ofta en beteendeförändring – i konkreta handlingar och i kommunikationsmönster.

Familjeterapi

Vanliga orsaker till att jag träffar hela familjen är när alla i familjen påverkas negativt av t.ex föräldrarnas konflikter, konflikter mellan barnen eller oro för en familjemedlem, t.ex pga psykisk ohälsa, överkonsumtion av berusningsmedel eller på grund av våld eller andra allvarliga händelser i familjens historia.

När jag arbetar med hela familjen är jag noga med att alla i familjen får ungefär lika mycket utrymme att tala, att reflektera och att beskriva sina önskemål och förhoppningar om den förändring som skulle behöva ske. Jag tar stort ansvar i att lugna upprörda känslor genom att den familjemedlemmen får uttrycka sig i dialog med mig och de övriga lyssnar för att sedan i tur och ordning få uttrycka sig i dialog med mig. Genom att fokusera på de problematiska mönster som familjemedlemmar kan hamna i, kan vi också utforska vad som skulle vara konstruktiva, bättre fungerande mönster och hur de skulle kunna uppnås.

Du får gärna höra av dig för en kostnadsfri första kontakt över telefon där vi kan tala lite mer om vad du önskar hjälp med så får du kanske ett bättre beslutsunderlag om du ska boka tid eller avvakta.

Digitalt?

Bor du/ni långt ifrån Trollhättan kan vi genomföra samtalen digitalt. Jag arbetar då med ett program som heter Zoom, som fungerar alldeles utmärkt. Det är enkelt att använda och du behöver egentligen inte göra ngt annat än att klicka på den länk jag skickar dig

Embreus Psykoterapi och Handledning