Process-, ärende och metodhandledning

om grupphandledning

Tio års arbete med handledningsgrupper som omfattat allt från implementeringsstöd och metodhandledning till mer traditionell processhandledning, har tydliggjort fyra olika teman som jag tänker att  handledning ska kunna erbjuda en arbetsgrupp. Dessa är:

  • Metodfrågor_ Det kan handla om hur medarbetare kan utveckla sina kunskaper i ett systemiskt/lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt. Det kan också handla specifikt om frågor rörande samtalsmetodik.
  • Processfrågor handlar om alla situationer som påverkar oss känslomässigt som du kan behöva processa; mellan oss och personer vi jobbar med, mellan oss professionella och situationer i arbetsgruppen där vi upptäcker olikheter som behöver tas upp.
  • Ärendefrågor handlar om ditt aktuella klientarbete där du kan behöva hjälp i att hitta en strategi och väg framåt i ärendet.
  • Energi och kreativitet: Personal behöver känna en arbetsglädje och energi. Att i handledningsgruppen ha roligt, skapa energi och fokusera på det konstruktiva och glädjefyllda i sitt arbetet – även om det är tufft många gånger – är en viktig del i handledning.

 

Arbetsformer

I handledning strävar vi efter följande arbetsform:

1. När vi samlas i handledningsrummet vill jag gärna att alla inledningsvis ”stämmer sinnet” genom att uttrycka det som är i tankarna just nu. Därefter bestämmer vi vilka olika teman och ärenden vi ska jobba med. När det är klart och vi startar får den handledde formulera sin frågeställning. Ibland hjälper jag till i processen att komma fram till en frågeställning. Det är viktigt att inte uppfatta detta som ett krav eller en prestation. 

2. Jag börjar intervjua den handledde och övriga gruppen tar en lyssnande position.

3. Vi stannar upp och den handledde sätter sig vid sidan om då handledaren och gruppen reflekterar och diskuterar runt det vi hört, utan att den handledde deltar i denna fas.

4. Handledaren och den handledde diskuterar vad som var till störst nytta för den handledde i gruppreflektionen. Eventuellt med ytterligare kort utforskande av den handleddes process.

5. Slutligen får den handledde reflektera över vad som blir hans/hennes lösning på sin frågeställning och hur han/hon tänker sig kunna gå vidare utifrån sin frågeställning.

 

Dessa arbetsformer kan givetvis varieras. Några exempel:

  • Gruppen delar upp sig i smågrupper och diskuterar ett tema gruppen har föreslagit som ett handledningstema, och vi reflekterar sedan i storgrupp om vad som framkommit.
  • En mindre grupp av kollegor som har ett tema sitter i en liten ring i rummet och talar om ett viktigt tema och övriga gruppen lyssnar – ca 15 minuter. Därefter sätter sig den lilla gruppen vid sidan, och den stora gruppen har ett reflekterande samtal om det de lyssnade till. Därefter får den lilla gruppen ha ett slutsamtal i sin grupp baserat på sitt inledande samtal och storgruppens reflektion.
  • Gruppen arbetar med olika samtalskort där alla får tala om vad de får för tankar baserat på det kort de just har tagit.