Embreus Psykoterapi och Handledning

Handledning

Embreus Psykoterapi och Handledning

Embreus Psykoterapi och Handledning
Embreus Psykoterapi och Handledning

Handledning är ett ovärderligt inslag för grupper som arbetar ‘med människor’ – i socialtjänsten, skolan, psykiatrin, polisen, kriminalvården, behandlingshem, HVB-hem, familjehem mm.

Jag vill se handledningen som ett forum för yrkesutveckling, kvalitetssäkring och för personlig växt och mognad i den professionella rollen. Jag genomförde min handledarutbildning 2007 – 2008 på systemisk grund.

Jag tar emot handledningsgrupper i min lokal i Trollhättan, samt i lokal som jag hyr i Göteborg, t.ex på Humanova eller hos kollegor i Göteborg, allt utifrån tillgång och behov.

Inför uppstart av handledning, och i det första mötet, skapar vi ett handledningskontrakt. Jag intervjuar gruppen om deras erfarenheter av handledning de har uppskattat (som ger mig lite ledtrådar om sånt vi kan skapa igen) och om handledning de inte alls har uppskattat (vilket ger mig ledtrådar om sånt vi ska undvika). Mina förväntningar på mina handledningsgrupper är att de ska prioritera handledningstillfällena, dvs komma på alla tillfällen. Att de ska ‘tänka in handledningen’ även i det vardagliga arbetet, för att på så sätt lättare hitta teman de vill arbeta med på handledningen.

De förväntningar jag tycker är rimligt att ställa på mig är bl.a att bidra till att skapa en trygghet i handledningsgruppen, att vara lyhörd och att hålla den struktur och ordning vi har kommit överens om. Givetvis också att min kompetens och erfarenhet blir en tillgång för gruppen.

Jag arbetar gärna på det viset att den/de som har ett handledningstema ger oss en kort bakgrund om det vi kan behöva veta för att kunna bidra med reflektioner. Jag vill gärna att de presenterar en ‘frågeställning”, eller helt enkelt ‘vad du/ni vill ha vår hjälp med’.

Därefter vill jag gärna intervjua dig/er en kort stund, kanske 10 min för att därefter släppa in övriga att ställa frågor som är kopplade till det man ville ha hjälp med. Därefter sätter jag mig med den övriga gruppen i ett reflekterande samtal där de som får handledning lyssnar. Vi talar ca 10-15 min. Därefter får de handledda reflektera över vad som var användbart i gruppreflektionen och vad som har varit till hjälp.

Utifrån min handledningsmatris kan arbetet se lite olika ut, beroende vad den handledde vill ha hjälp med. En av de viktigaste teman i handledning är att få reflektera över sina egna känslomässiga processer som har aktiverats i klientarbetet. Att ha ett självreflekterande förhållningssätt är en viktig del i yrkesutvecklingen. Det är också viktigt att få möjlighet att bearbeta de emotionella påfrestningar arbetet ofta innebär. I handledningen kan vi också utforska vårt arbetssätt i relation till personen/familjen som skulle kunna hjälpa mig vidare. Det tredje fältet handlar om att hitta en strategi framåt som skulle vända en låst situation eller en upplevelse av otydlighet, dolda agendor, förnekande mm. Slutligen tänker jag att deltagare ska känna sig mer kompetenta och stärkta/lättade när de går än när de kom.

Samarbete För Trygghet

2007 – 2017 arbetade jag på heltid med utbildning i lösningsfokuserat och systemiskt barnskyddsarbete – Signs of Safety. Under åren utvecklade jag SofS till att passa in bättre i vår svenska kontext. Är du intresserad av detta kan du ladda ner den kursbok jag skrev 2017 här: Samarbete För Trygghet