Samarbete för trygghet

Vi erbjuder metod- och kompetensutveckling inom barnskyddsarbete för socialtjänsten samt par- och familjeterapi för dig som privatperson.
Vi erbjuder metod- och kompetensutveckling inom barnskyddsarbete för socialtjänsten samt par- och familjeterapi för dig som privatperson.

Utbildning & Workshops

Internutbildning och öppna utbildningar i barnskyddsarbete ur ett systemiskt, narrativt och lösningsfokuserat perspektiv.

Handledning

Process-, ärende- och metodhandledning för personalgrupper och ledning.

Par-och-familjeterapi

Samtalsmottagning för par och familjer som vill skapa en förändring i relationen eller hur familjelivet fungerar.

Konsultstöd

Konsultstöd i utredning och familjebehandling för socialtjänsten inom Västra Götalandsregionen.

Tankar om ”Kontext” respektive ”Process”

AKTUELLT Här kommer lite tankar och reflektioner om vårt arbete baserat på två begrepp: "Kontext" respektive "Process". (Återfinns också på facebooksidan) Min definition av "Kontext" i detta sammanhang: De händelser och situationer som har påverkat barnen som...

läs mer

Visuellt samtalsstödjande redskap

AKTUELLT Charlotta Greif - en kollega i Skåne fick en god idé och skapade en helt ny variant av bildkort som hon kallar ”visuellt samtalsstödjande redskap” att använda i utrednings- och behandlingsarbete med de yngre barnen. Jag blev så glad när jag såg hennes arbete...

läs mer

Referenser

Har fått mer struktur och mer ”bra” frågeställningar i min samtalsmetodik!

LÄS MER >>

Mycket bra upplägg med information varvat med gruppövningar.

LÄS MER >>

Det har varit igenkännande, uppvaknande och innovativt.

LÄS MER >>

Bra att vi fick prova på ”mappning” utifrån egna ärenden.

LÄS MER >>