Här lägger jag upp min uppsats som jag skrev under psykoterapeutprogrammet. Jag vill studera hur reflexiva frågor formulerades och vilket typ av reflexiva frågor som användes, i ett terapisamtal som jag analyserade. Mitt material var alltså en transkriberad terapisession som Karl Tomm genomförde. Sessionen gjordes tillgänglig för mig genom att den användes i en doktorsavhandling av Olga Sutherland, men i ett annat syfte.

Här kan du ladda ner uppsatsen