Många tänker att psykoterapi och familjeterapi är något att vända sig till när problem har uppstått. Givetvis – så är det och så ska det vara. Det är en klok åtgärd och en väl värd investering, att försöka komma tillrätta med problemen. Och fixar man det inte på egen hand bör man vända sig till en utomstående legitimerad psykoterapeut.

Men psykoterapi och familjeterapi kan också vara jämförbart med att årligen lämna in bilen på service. Att årligen ge sig själv, eller relationerna inom familjen, en översyn och ett tillfälle till reflexiv självobservation kan fungera förebyggande och utvecklande för dig och för din familj. Det finns alltid viktiga perspektiv att upptäcka och att lyssna till varandra med ledning av en legitimerad psykoterapeut/familjeterapeut.