Samtalsmottagning för par och familjer som vill skapa en förändring i relationen eller hur familjelivet fungerar.

Kom vidare – par och familjeterapi

Terapi handlar om att genom samtal med en utomstående opartisk person, utbildad i psykoterapi, få hjälp att må bättre i sig själv och att vara mer tillfreds i samspelet med andra och i viktiga sammanhang i livet.

I familjer och i parrelationer kan det vara när:

  • Det är svårt att tala med varandra själva för att reda ut svårigheter
  • Det uppstår bråk, konflikter, hot om våld och våld
  • Drog- och alkoholvanor skapar problem i förhållandet och i familjen
  • Otrohet har skadat tilliten och den behöver återupprättas
  • Tonåringsperioden i familjen blir för svår att hantera för föräldrarna
  • Förhållandet har nått en punkt där separation är aktuell och ni vill försöka rädda förhållandet, eller att separationen ska bli så bra som möjligt för er själva och för era barn.

När ni träffar Tomas Embréus möter ni en person som på ett opartiskt sätt aktivt vill stödja er att uppnå de viktiga mål ni kan formulera för terapin. Tomas arbetar utifrån systemiska, narrativa och lösningsfokuserade idéer.

Tomas Embréus är socionom med drygt 30 års erfarenhet av arbete med enskilda och familjer i utredning, behandling och samtalsstöd. Tomas har sedan 25 år grundläggande psykoterapiutbildning-  Steg-1. Nu läser Tomas Embréus den 3-åriga psykoterapiutbildningen med familjeinriktning vid Göteborgs Universitet för att bli legitimerad familjeterapeut.

Under utbildningstiden erbjuds par- och familjeterapi till reducerat pris. Under utbildningstiden ingår handledning på de par- och familjeterapier som Tomas bedriver där varje terapisession kommer att spelas in på video i handledningssyfte. De som kommer att ta del av valda delar av videoinspelade samtal är min handledaren och fyra kollegor i handledningsgruppen. Efter avslutad handledning kommer videoinspelningen att raderas och ni som går i terapi får besked om när det sker. Alla som deltar i handledningsgruppen har tystnadsplikt.

Kontakt:
Epost: tomas@embreus.se
Sms: 0738-101176 så ringer jag upp.

Mottagning:
Doktor Allards Gata 70