AKTUELLT

Öppen utbildning i vår – ändrade planer

av | dec 30, 2017

Mina tidigare planer på att kunna lägga in en serie öppna utbildningar om två dagar vid tre tillfällen får ändras på grund av många förfrågningar på internutbildningar.

Jag har dock ett tillfälle för en tvådagars utbildning som kommer att ligga kvar och det är den 6-7/3. Dessa två dagar kommer att ge en komprimerad beskrivning av tre huvudteman i Samarbete för Trygghetkonceptet:
1) Samtalsmetodik baserad på systemiska och lösningsfokuserade principer. Teori och övningar blandas
2) Hur samtalsmetodiken kan tillämpas med den sk. ”mappningsmetoden” i utrednings- och behandlingssamtal. Kopplingar till utredningsprocessen och uppdragslämnande samt utvärdering och uppföljning av insats.
3) Hur vi kan involvera och delaktigöra barnen i utredning och behandling.

Dessa två dagar kommer att genomföras här i Göteborg och lokal meddelas senare.
Kostnaderna för dagarna uppgår till 3000;. exkl moms/deltagare och då ingår kursboken Samarbete för Trygghet i priset samt för- och eftermiddagsfika.

Anmälan görs via mail till tomas@embreus.se senast 16/2