Utredning och familjebehandling för Socialtjänsten

Konsultstöd i utredning och familjebehandling.

Utredningar

Fortlöpande enstaka utredningsuppdrag av olika slag, gärna särskilt krävande utredningar där oron är hög.

Familjebehandlingsuppdrag

Där utredning är avslutad och familjen behöver stöd i ett förändringsarbete.

Säkerhetsplanering

I familjer där oron är hög och barn har placerats, eller där placering är under övervägande går vi gärna in i ett arbete med familjen samt dess nätverk och leder en säkerhetsplaneringsprocess. Förutsättningar för att kunna göra detta är att:

  • Föräldrarna bedöms ha en tillräcklig föräldraförmåga bortom problemen
  • Föräldrar och deras nätverk uttrycker en vilja att samarbeta för att få hem sina barn/undvika en placering av sina barn.
  • Uppdragsgivande socialtjänst ger oss mandat att fullfölja säkerhetsplaneringsprocessen för att säkerställa att tillräcklig trygghet, stabilitet och säkerhet för barnen uppnåtts.

Nätverksmöten

Ledning av enstaka eller serier av nätverksmöten under utredningsprocesser eller familjebehandlingsarbete.