AKTUELLT

Inbjudan till workshop: Behandling av kroniskt traumatiserade barn/unga

sep 19, 2017

Arianne Struik: ”Don’t let sleeping dogs lie!” Ladda ner kursinformation här: Låt inte sovande hundar ligga
Inbjudan till en endagsworkshop där Arianne Struik presenterar sin behandlingsmetod för kroniskt traumatiserade barn och unga!

22/9 2017 i Göteborg

Barn och unga som farit illa i sina familjer (eller i samhällssvården) kan vara kroniskt traumatiserade och bära med sig detta genom livet om det inte uppmärksammas och behandlas. De flesta barn och unga kan ta emot traumabehandling. Men en del barn och unga är inte mottagliga eller motiverade. Dessa barn möts ofta med en rädsla eller tveksamhet att beröra och prata om traumat. Vi vill inte ”väcka sovande hundar”. Ofta försvårar familjesituationen också en behandling. Barnet/den unge kan känna sig otrygg, de kan känna att föräldrarna inte vill att de ska tala om vad som hänt. De skuldbelägger sig själva eller föräldrarna skuldbelägger barnet. För att kunna genomföra en traumabehandling måste vi också arbeta med barnets/den unges familj för att skapa en bättre familjesituation för barnet.

Arianne Struik (se nedan) har utvecklat en arbetsmetod för att arbeta med kroniskt traumatiserade barn/unga som inte är mottagliga för behandling, som går ut på att förbereda och engagera barnet/den unge för en kvalificerad behandling och familjen för en säkerhetsplaneringsprocess för att skapa framtida trygghet för barnet/den unge i familjen.

Vi bjuder in till en endags workshop där Arianne Struik presenterar grunderna i metodiken och en förståelse för den traumatiserande dynamiken och hur barn/unga kan hjälpas vidare i livet genom att involvera familjen. Metoden bygger på ett samarbete med familjen och andra professionella och kan användas av föräldrar, socialarbetare, familjebehandlare, familjehems- och barnsekreterare, terapeuter, samt lärare/kuratorer på skolan beroende på vilken relation man har med barnet/den unge.

Arianne har vid flera tillfällen hållit mycket uppskattade workshops i Köpenhamn och det är i samarbete med Rikke Ludvigsen från ”Sikkerhedskonsulenterne” i Köpenhamn som Embreus Socionomkonsult AB nu har den stora äran att bjuda in till den första föreläsningen med Arianne Struik i Sverige.

Arianne Struik

Barnpsykolog, Familjeterapeut och EMDR specialist från Nederländerna. Arianne har mer än 20 års erfarenhet av arbete med svårt traumatiserade barn boende i sin urpsrungsfamilj, i familjehem eller på institution. Arianne har utvecklat en metod som hon kallar ”Låt inte sovande hundar ligga” (Slapende honden? Wakker maken!) Metoden beskriver Arianne Struik i detalj i sin bok: ”Treating Chronically Traumatized Children (Struik, 2014)”.

Arianne Struik kommer från Nederländerna och flyttade till Australien 2014.

Arianne Struiks hemsida: http://www.ariannestruik.com/index.html

(EMDR star för Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Se t.ex: http://www.emdr.com/what-is-emdr/)

Workshop information:

Datum: Fredag 22/9

Tid: 09.00 – 16.00

Plats: Centralt i Göteborg. Exakt plats fastställs när antal kursdeltagare är känt

Kostnad: 2500:- exkl moms. Vid fler deltagare från samma arbetsplats ges 500:- rabatt för varje person över den först anmälda. För- och eftermiddagsfika ingår. Ej lunch.

OBS: I deltagaravgiften ingår boken ”Treating Chronically Traumatized Children (Struik, 2014)”

Sista anmälningsdag: 15/6 2017. Anmälan är strikt bindande.

Anmälan görs genom att maila till tomas@embreus.se med namn på deltagare samt faktureringsuppgifter. Ytterligare information fås genom att kontakta mig via mail eller via telefon.

Varmt välkomna till en spännande workshop med Arianne Struik!