Vilka faktorer gör att psykoterapi hjälper?

Här är ett videoklipp – (Hyfsat kortfattat men tyvärr ganska dålig ljudkvalitet) – av Bruce Wampold som på 3 min 43 sek svarar på frågan. Tips: Klicka på ’kugghjulet’ när du har startat videon och välj undertextning.

Bruce Wampold, har forskat och studerat forskning om psykoterapi i många år och har, kortfattat beskrivet, kommit fram till att det inte är metoden i sig som är den viktigaste faktorn för positiva resultat av forskningen.

Det är istället tre andra viktiga faktorer:
– att en positiv samarbetsrelation har etablerats mellan klient och terapeut
– att terapeuten och klienten arbetar mot ett gemensamt mål
– att terapeut och klient har en överenskommelse om arbetssättet

Wampold hävdar att alla psykoterapimetoder som står på en gedigen kunskapsgrund och bygger på ett strukturerat arbetssätt uppnår helt jämförbara resultat. Det är alltså inte metoden i sig som är den avgörande faktorn.

Här kommer vi då till en fjärde viktiga faktorn: Terapeutfaktorn

Tänk dig en forskningsdesign där man vill se om en metod får samma effekt när 20 olika terapeuter som arbetar med samma metod ingår i studien. Tror du att alla 20 terapeuter kommer att få helt jämförbara resultat? Nej, givetvis inte. Några kommer att hamna på ”underkänt” och några kommer att hamna på ”mycket väl godkänt” och vi får en större grupp som hamnar på ”godkänt”. Detta handlar om ”Terapeut-faktorn”. Och här kan metoden ha en betydelse.

En terapeut som brinner för den metod han valt, som är nyfiken och hela tiden strävar efter att utvecklas, har handledning och inte är rädd för att göra korrigeringar i sitt sätt att arbeta utifrån feedback från sina klienter – ja, den terapeuten hamnar sannolikt i kategorin ”bra terapeut”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *