AKTUELLT

GOTT NYTT ÅR!

av | dec 30, 2017

Jag vill önska alla som jag har samarbetat med under året ett riktigt varmt Gott Nytt År och God Fortsättning. Det har varit ett givande och utvecklande år. Jag lär mig nya saker varje dag tack vare er. Och jag tror att Samarbete för Trygghetkonceptet bygger på bra grejer baserat på den feedback jag får av deltagare i utbildningar och handledningar.

Jag tackar också Lars Vennman för ett gott Samarbete under 2017 och framöver. Lars tillför mycket av det systemiska och narrativa perspektivet. Han har koppling till Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling, GCK, i Göteborg, där han är delägare. GCK är en organisation av olika terapeuter och socialarbetare som delar de värderingar och det förhållningssätt som Samarbete för Trygghetkoncpetet står på.

Jag tackar också Dan Forsström, familjebehandlare i Stockholm. Dan har deltagit på ett par kurstillfällen under våren och har bidragit mycket med sitt engagemang för att delaktiggöra barnet i familjebehandlingsarbetet. Dan har en gedigen erfarenhet av familjebehandlingsarbete och han sätter barnet i centrum i processen och väcker föräldrars barnperspektiv på ett unikt sätt. Dan har nyligen gett ut en bok: Barnfokuserat Familjearbete på Humanistiska förlaget.