Från utbildning till psykoterapi och handledning

Efter att snart i ca 15 års tid huvudsakligen utbildat socialarbetare och erbjudit implementeringsstöd/handledning i systemiskt, lösningsfokuserat barnskyddsarbete inom socialtjänsten – tidigare under begreppet Signs-of-Safety och efter 2015 under begreppet Samarbete för Trygghet – avslutar jag detta arbete. Allt har en början och ett slut – nu är det dags för förändring.

Familjeterapi, grupphandledning och utbildning i samtalsmetodik och systemiskt/lösningsfokuserat familjearbete

Jag har haft en längtan efter att kunna arbeta mer med familjebehandling/familjeterapi. Jag har tidigare lång erfarenhet av familjearbete och har känt denna längtan att fokusera mer uteslutande på familjebehandling/familjeterapi länge. 2017 började jag således läsa på psykoterapeutprogrammet och tog min examen 2020-06-16 för att erhålla min legitimation som psykoterapeut, med inriktning familjeterapi. Jag har också sedan tidigare olika psykoterapeutiska utbildningar som en 1-årig diplomutbildning i lösningsfokuserad korttidsterapi och jag har varit på Calgary Family Therapy Centre i Kanada och deltagit i en intensiv tvåveckors fördjupningsutbildning i systemisk familjeterapi. Jag arbetar sedan 2,5 år deltid på BUP-mottagningen i Uddevalla med familjeterapier.

Privat mottagning i Göteborg

Jag kommer under hösten att gradvis öppna upp min privata familjeterapimottagning i Göteborg. Familjer som känner ett behov av att förändra sin situation – relationer, kommunikation, sätt att vara med och mot varandra samt om det finns en oro för någon familjemedlems välbefinnande – är välkomna att kontakta mig för att boka tider.

Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.