Samtalsmottagning för par och familjer som vill skapa en förändring i relationen eller hur familjelivet fungerar.

Kom vidare – Familjeterapi, Parterapi, Psykoterapi

Familjeterapi är samtal med en utomstående opartisk person som är legitimerad psykoterapeut med specialisering i familjeterapi. Det är en god investering att söka stöd/hjälp genom Familjeterapi, Parterapi, Psykoterapi för att komma vidare och hitta lösningar för de problem som stör i tillvaron.

I familjer och i parrelationer kan det vara när:

  • Det är svårt att tala med varandra själva för att reda ut svårigheter
  • Det är komplicerade relations- och kommunikationsproblem som man inte själv kan lösa
  • Någon i familjen har en egen personlig problematik som påverkar hela familjen
  • Tonårsperioden i familjen blir för svår att hantera själva för familjen
  • Otrohet eller annat förtroendenedbrytande beteende har skadat tilliten och man vill försöka försonas
  • Förhållandet har nått en punkt där separation är aktuell och ni vill försöka rädda förhållandet, eller att separationen ska bli så bra som möjligt för er själva och för era barn.

Hur går det till….?

När vi träffas första gången utforskar vi tillsammans vad det är för bekymmer ni vill nå en lösning till. Jag frågar ofta om vem som vill vad och vad som är viktigt för vem. Ofta börjar vi med att rita upp er familjekarta (genogram). På så sätt lär jag känna er genom er berättelse om varandra och om er familj eller er relation. När vi har kommit så lång är processen igång och vi börjar prata om det som är viktigt för er att få prata om. Jag ställer många frågor till er i syfte att få er att reflektera, precisera, förklara och formulera det som är viktigt för er. Jag brukar sällan föreslå lösningar på beskrivna problem men delar gärna med mig av mina reflektioner och hypoteser av det jag hör er tala om, där det är ni som avgör om de är till någon nytta eller inte.

En par- eller familjeterapi behöver inte vara en långvarig historia. Forskning visar att förändring ofta inträder i början av en terapi. Men inte alltid och därför kan det ibland kan behövas lite mer tid.

Tankar runt ”problem”

Jag vill skriva några rader om hur jag ser på ”familjeproblem”. (Gå gärna in under ’aktuellt’ och läs mer i min blog, som jag regelbundet uppdaterar)

När problem uppstår i familjer hamnar familjemedlemmar ofta i starka mönster som upprepas och som blir svåra att ändra på. Familjemedlemmar kan reagera starkt på varandra eller tvärtom – dra sig undan från varandra. När familjen söker hjälp är det vanligt att familjemedlemmar tänker att ”du (den andre) måste ändra dig”.

Jag vill försöka omformulera den uppfattningen till en tanke om att ”problemet” är det som uppstår i situationer och mellan familjemedlemmar i deras relationer. Individer kan ha svårigheter på olika sätt men ”problemet” finns inte I individen – det ligger ”mellan” individer i de situationer, interaktioner och kommunikationer som de har/hamnar i.

Det jag menar med detta är inte att säga att individen inte har ett ansvar utan mer att se på problemet som ett fenomen som uppstår mellan oss – och att lösningarna på problemet står att finna i hur vi förändrar det som uppstår mellan oss. Det blir mer konstruktivt, är jag övertygad om, ifall vi förlägger individens ansvar till det lösningsskapande istället för i det problemorsakande.

Metod

Mitt arbetssätt bygger på delar från metoder som kallas ”lösningsfokuserat arbetssätt”, ”narrativt arbetssätt” och ”språksystemiskt arbetssätt”. När familjer söker hjälp för att lösa sina problem vill jag hjälpa familjen att ”lyssna till varandras lyssnande, höra varandras hörande och se varandras seende”. Jag ser mig inte som en expert på vad som är familjens problem eller hur familjens lösningar ska skapas – men jag kan bidra med mina erfarenheter, min terapeutiska kunskap och med tankar om vad det är som sker i familjens samspel, som kan hjälpa familjer att skapa en väg framåt. Att formulera ”önskad förändring” blir därför en av de viktigaste delarna i de första mötena med familjen.

Kontakt:
Epost: tomas@embreus.se
Tfn: 0738-101176

Mottagning:
Jag har min mottagning centralt i Göteborg

Online?
För personer/familjer som nu känner sig oroliga för att röra sig i publika miljöer ELLER som bor långt ifrån Göteborg, kan jag erbjuda familjeterapi online, via Zoom. Det är en tillräckligt säker plattform för möten via internet

Kostnader

800:-/online och parsamtal 1 tim
1000:-/familjesession, 1,5 tim