Samtalsmottagning för par och familjer som vill skapa en förändring i relationen eller hur familjelivet fungerar.

Kom vidare – par och familjeterapi

Terapi är samtal med en utomstående opartisk person, utbildad i psykoterapi, för att få hjälp att må bättre i sig själv och att vara mer tillfreds i samspelet med andra och i viktiga sammanhang i livet.

I familjer och i parrelationer kan det vara när:

  • Det är svårt att tala med varandra själva för att reda ut svårigheter
  • Det uppstår bråk, konflikter, hot om våld och våld
  • Drog- och alkoholvanor skapar problem i förhållandet och i familjen
  • Otrohet har skadat tilliten och den behöver återupprättas
  • Tonåringsperioden i familjen blir för svår att hantera för föräldrarna
  • Förhållandet har nått en punkt där separation är aktuell och ni vill försöka rädda förhållandet, eller att separationen ska bli så bra som möjligt för er själva och för era barn.

Jag vill skriva några rader om hur jag ser på ”familjeproblem”.

När problem uppstår i familjer hamnar familjemedlemmar ofta i starka mönster som upprepas och som blir svåra att ändra på. Familjemedlemmar kan reagera starkt på varandra eller tvärtom – dra sig undan från varandra. När familjen söker hjälp är det vanligt att familjemedlemmar tänker att ”du (den andre) måste ändra dig”.

Jag vill försöka omformulera den uppfattningen till en tanke om att ”problemet” är det som uppstår i situationer och mellan familjemedlemmar i deras relationer. Individer kan ha svårigheter på olika sätt men ”problemet” finns inte I individen – det ligger ”mellan” individer i de situationer, interaktioner och kommunikationer som de har/hamnar i.

Det jag menar med detta är inte att säga att individen inte har ett ansvar utan mer att se på problemet som ett fenomen som uppstår mellan oss – och att lösningarna på problemet står att finna i hur vi förändrar det som uppstår mellan oss. Det blir mer konstruktivt, är jag övertygad om, ifall vi förlägger individens ansvar till det lösningsskapande istället för i det problemorsakande.

Mitt arbetssätt bygger på delar från metoder som kallas ”lösningsfokuserat arbetssätt”, ”narrativt arbetssätt” och ”språksystemiskt arbetssätt”. När familjer söker hjälp för att lösa sina problem vill jag hjälpa familjen att ”lyssna till varandras lyssnande, höra varandras hörande och se varandras seende”. Jag ser mig inte som en expert på vad som är familjens problem eller hur familjens lösningar ska skapas – men jag kan bidra med mina erfarenheter, min terapeutiska kunskap och med tankar om vad det är som sker i familjens samspel, som kan hjälpa familjer att skapa en väg framåt. Att formulera ”önskad förändring” blir därför en av de viktigaste delarna i de första mötena med familjen.

Kontakt:
Epost: tomas@embreus.se
Tfn: 0738-101176

Mottagning:
Jag har min mottagning centralt i Göteborg

Online?
För personer/familjer som nu känner sig oroliga för att röra sig i publika miljöer ELLER som bor långt ifrån Göteborg, kan jag erbjuda familjeterapi online, via Zoom. Det är en tillräckligt säker plattform för möten via internet