Redan när ni som familj har bestämt er för att söka hjälp startar er förändringsprocess. När ni sedan kommer till ert första möte med mig vill jag lära känna er genom att ni berättar för mig om er själva, om er ’familjekultur’ och vad det är ni önskar uppnå för förändring. Därefter börjar det jag vill kalla för ’vår samskapande process’. Genom vår dialog växer en gemensam kunskap fram där vi kan observera det som sker i våra samtal. Det är genom vårt samarbete – där ni, med er kunskap om er själva och om er familjehistoria och den framtid ni önskar – och jag, med min kunskap om att leda terapeutiska samtal – som vi skapar en ny erfarenhet och nya ’kunskaper’ som leder till en förändring. Förändring sker därför genom reflexiviteten i vår dialog – inte genom att jag med någon form av expertkunskap om era problem ger er en ’insikt’. Så vill jag se på den språksystemiska familjeterapin.