3:e delen i öppna utbilningsserien i Göteborg

3:e delen i öppna utbilningsserien i Göteborg

21-22/11 är det dags för den sista delen av den öppna utbildningsserien om 3 tvådagars utbildningar. Den här gången fördjupar vi oss lite i hur vi kan arbeta i högriskärenden för att förhindra eller förkorta placeringar av barn och unga.

Reflektion av året (åren)

2016 börjar närma sig sitt slut och en reflektion över året kan göras. Och inte bara över året utan över den resa jag påbörjade 1995 när jag återvände till socialtjänsten efter att ha varit ute i annat arbete, mer likt kuratorsarbete, i 10 år och som nu tar ny fart och riktning.