Visuellt samtalsstödjande redskap

AKTUELLT Charlotta Greif – en kollega i Skåne fick en god idé och skapade en helt ny variant av bildkort som hon kallar ”visuellt samtalsstödjande redskap” att använda i utrednings- och behandlingsarbete med de yngre barnen. Jag blev så glad när jag såg hennes...

Förändrande utredningsarbete

AKTUELLT Samarbete för Trygghet är mitt namn på ett förhållnings- och arbetssätt i barnskyddsarbetet som utgår ifrån systemiska, narrativa och lösningsfokuserade grundidéer där dessa har en passform i den kontext som barnskyddsarbetet är kopplat till: oro för barns...