Förändringar hos Embreus Socionomkonsult AB

AKTUELLT Förändringar hos Embreus Socionomkonsult AB 2016 börjar närma sig sitt slut och en reflektion över året kan göras. Och inte bara över året utan över den resa jag påbörjade 1995 när jag återvände till socialtjänsten efter att ha varit ute i annat arbete, mer...

Psykoterapi – personligt och relationellt underhåll

Många tänker att psykoterapi och familjeterapi är något att vända sig till när problem har uppstått. Givetvis – så är det och så ska det vara. Det är en klok åtgärd och en väl värd investering, att försöka komma tillrätta med problemen. Och fixar man det inte på...

Evidens – reflektioner kring ett omdebatterat begrepp

Det som gör begreppen ”Evidens” och ”Evidensbaserad” komplicerade för mig är inte själva idén om att jag/vi inom våra olika professioner i socialt arbete, psykoterapi, psykiatri mm måste ha koll på att det vi gör är till hjälp för de vi ska...