Reflektion av året (åren)

2016 börjar närma sig sitt slut och en reflektion över året kan göras. Och inte bara över året utan över den resa jag påbörjade 1995 när jag återvände till socialtjänsten efter att ha varit ute i annat arbete, mer likt kuratorsarbete, i 10 år och som nu tar ny fart och riktning.