Samarbete för trygghet

Vi erbjuder metod- och kompetensutveckling inom barnskyddsarbete för socialtjänsten samt par- och familjeterapi för dig som privatperson.

Samarbete för trygghet

Vi erbjuder metod- och kompetensutveckling inom barnskyddsarbete för socialtjänsten samt par- och familjeterapi för dig som privatperson.

Utbildning & Workshops

Internutbildning och öppna utbildningar i barnskyddsarbete ur ett systemiskt, narrativt och lösningsfokuserat perspektiv.

Handledning

Process-, ärende- och metodhandledning för personalgrupper och ledning.

Par-och-familjeterapi

Samtalsmottagning för par och familjer som vill skapa en förändring i relationen eller hur familjelivet fungerar.

Konsultstöd

Konsultstöd i utredning och familjebehandling för socialtjänsten inom Västra Götalandsregionen.

3:e delen i öppna utbilningsserien i Göteborg

21-22/11 är det dags för den sista delen av den öppna utbildningsserien om 3 tvådagars utbildningar. Den här gången fördjupar vi oss lite i hur vi kan arbeta i högriskärenden för att förhindra eller förkorta placeringar av barn och unga.

läs mer

Referenser

Har fått mer struktur och mer ”bra” frågeställningar i min samtalsmetodik!

LÄS MER >>

Mycket bra upplägg med information varvat med gruppövningar.

LÄS MER >>

Det har varit igenkännande, uppvaknande och innovativt.

LÄS MER >>

Bra att vi fick prova på ”mappning” utifrån egna ärenden.

LÄS MER >>