Om Embreus Socionomkonsult

Embréus Socionomkonsult drivs av Tomas Embréus sedan 2005 och jag erbjuder utbildning i systemiskt och lösningsfokuserat barnskyddsarbete under  begreppet ”Samarbete för Trygghet”.

Jag är socionom sedan 1983 och har en rad vidareutbildningar, bla 2-årig steg-1 utbildning, 1 årig utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt, flera utbildningar i Signs-of-Safety, Ben Furmans ReTeaming utbildning, 2-årig systemisk handledarutbildning, 2-årig utbildning i arbets- och organisationspsykologi samt flera kortare och längre utbildningar i psykosomatik, kristerapi, stressmanagement och psykosocial arbetsmiljö.

Jag har arbetat med barnskyddsfrågor sedan 1995 och innan dess tio år med psykosocialt stöd till vuxna långtidssjukskrivna.

Signs-of-Safetymodellen introducerades i Sverige år 2000. När jag arbetade i Trollhättan på barn- och familjeenheten blev vi en av de första grupperna i  Sverige som började satsa på detta arbetssätt. Detta arbetssätt är i huvudsak ett systemiskt och lösningsfokuserat arbetssätt. Jag var en drivande kraft och  eldsjäl i Trollhättan och det ledde mig fram till den roll jag sedan fick som utbildare och handledare. Jag brinner för det sociala arbetet och vill bidra till  metodutveckling inom vårt yrkesområde. Från 2007 har jag på heltid utbildat och handlett under begreppet Signs-of-Safety.

Under åren har jag hela tiden strävat efter att få Signs-of-Safety modellen att smälta in och fungera i vårt svenska professionella sammanhang och kultur.  Jag har insett att jag på det viset har skapat en svensk variant av Signs-of-Safety. Det är ett arbete jag vill fortsätta med och därför har jag valt att lämna de licenskrav en av grundarna har infört och istället fortsätta mitt arbete under begreppet SAMARBETE FÖR TRYGGHET.

2016 tog jag kontakt med Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling, GCK som har en lång tradition av att utbilda, handleda och erbjuda terapier utifrån ett systemiskt/narrativt arbetssätt. Det resulterade i att jag idag samarbetar med Lars Vennman som ingår i GCK gruppen i mina utbildningar i Samarbete för Trygghet.

Min CV kan ni ta del av här: cv2016

 

 
 
Tomas Embréus | Doktor Allards Gata 70 | 413 25 Göteborg | Tel- 0738-101176 | tomas@embreus.se
 

Designed by Surftown